Utfordringer for moldeøkonomien

Må bruke mer på eldreomsorg – får mindre til barn og unge

I løpet av få år må kommuneøkonomien kraftig omprioriteres: Mer ressurser må gå til eldre, og mindre til barn og unge.

Kommunedirektør Arne Sverre Dahl. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– Demografien endrer seg mye på veldig få år. Jeg tror det skal gå bra å bygge opp tilbudet innen helse og omsorg, men å bygge ned tilbudet i oppvekstsektoren i forhold til reduserte rammer, det blir svært krevende. Det sa ordfører Torgeir Dahl (H) da kommunestyret torsdag behandlet sak om nytt opplegg for budsjettprosess, og økonomiske rammer for de kommende åra.