Massetestmetoden fra Molde brer seg – nå tester også barneskolelærere seg sjøl

Vgs-elever i Molde, Ålesund og Kristiansund tester seg nå med moldemetoden. Snart tar Østfold den i bruk, og høgskolen i Volda. Nå prøves metoden på barneskolelærere i Molde.

MASSETESTER SEG SJØL: Elever på VG3 idrettsfag ved Romsdal videregående skole var piloter i prosjektet med å la elever masseteste seg sjøl for covid-19. Nå rulles metoden ut rundt i fylket, og Østfold tar den snart i bruk.   Foto: Ivar Rød

Foreløpig er det såkalte antigen-tester som brukes. Men etter hvert er det altså moldemetoden som vil bli anbefalt fordi den er enklere å gjennomføre i stor skala, «veldig, veldig mye billigere» og mer sensitiv enn antigen-testene.

Einar Nilsen
Nyheter

Rbnett har tidligere skrevet om den svært effektive og billige testmetoden der hele klasser om gangen tester seg sjøl og sender resultatet samlet til analyse. Bare hvis den felles testvæsken får positivt treff, blir den enkelte testet hver for seg.