Da landet stengte ned, falt trafikken på denne strekningen med over 3.000 biler i døgnet

Men nå er den nesten tilbake til normalen. Se trafikktallene for Tøndergård her.

FANNESTRANDA: Nedstengingen av Norge 12. mars i fjor, førte til kraftig nedgang også i trafikken. Det viser tallene fra Vegvesenets målinger på Tøndergård.  Foto: Øystein Bjerkeland

Nyheter

Statens vegvesen gjennomfører kontinuerlige trafikktellinger på en rekke strekninger rundt om i landet. Ett av disse målepunktene ligger på E39 Tøndergård. Her har de telt trafikken siden november 2014. Tellesystemet var imidlertid ute over en lang periode, fra desember 2017 til november 2019.