Vil bygge sju tomannsboliger – kommunen har tatt time-out for å bli enig med seg selv

Sagsletta AS har presentert planer om sju nye tomannsboliger i Kringstadbukta. Det har skapt hodebry for både utbygger og kommunen, som nå må sjekke hva den nye reguleringsplanen fra 2019 faktisk tillater.

Vil fortette: Sagsletta AS har drøftet sine planer om å utvikle disse tre eneboligtomtene i Kringstadbukta med Molde kommune. Opprinnelig idé er syv horisontaldelte tomannsboliger. Nå avventer selskapet at kommunen tolker sine egne regler.  Foto: Sigrun Lossius Meisingset

Nyheter

Det var i slutten av februar at Sagsletta AS, som eier tre eneboligtomter i Kringstadbukta, drøftet utbyggingsplanene med Molde kommune i en såkalt forhåndskonferanse.