Flaskeposten fra en skoleklasse i Molde ble funnet her – etter nesten 20 år

På siste skoledag sommeren 2001 «sjøsatte» klasse 2b på Langmyra skole en flaskepost. Det skulle gå nesten 20 år før den ble funnet.
Nyheter

«Hei dere! Nå er det sommer i år 2001». Slik starter brevet som ble forfattet av elevene i klasse 2b ved Langmyra skole for nesten 20 år siden.