Strømbrudd i bydeler i Molde

Flere Istad-kunder meldte at strømmen er borte.

NØDLYS: En rekke områder i Molde er berørt av strømbruddet. Her fra Molde Arena, der strømmen også har gått. Nødlysene har imidlertid slått inn, slik at Molde Elite rekrutt fortsatt kan trene.  Foto: Carl Henrik Indbjør

Nyheter

Ca kl 1745 opplyser Istad Nett at alle har fått strømmen tilbake.

Istad Nett meldte på Twitter tirsdag ettermiddag at det var strømbrudd i Molde og at de jobbet med å finne årsaken.

Tipsere opplyste til Rbnett tirsdag ettermiddag at husstander mistet strømmen i områder øst for Molde sentrum. Både Storsenteret og Roseby mistet strømmen.


Dette var årsaken til stort strømbrudd i Molde og Gjemnes

Istad Nett melder om stor lynaktivitet.


Istad Nett opplyste til Rbnett ca kl 1715 at de ikke hadde oversikt over strømbruddet, men at teknikere er på veg for å undersøke.

Rbnett fikk opplyst at det er snakk om et større strømutslag øst i Molde.

Også nord for sentrum, blant annet i Molde Arena og i Idrettens Hus, gikk strømmen.

Vakta hos Istad Nett opplyser at de foreløpig ikke kjenner årsaken til strømbruddet eller hvor mange som ble rammet, men at de undersøker dette utover tirsdag kveld.