Røde Kors-hytta på Skaret selges

I mange tiår har Molde Røde Kors hatt ei vakthytte på Skaret. De siste åra har den bare vært i sporadisk bruk. Nå selges den – med blanda følelser.

Vemodig, men nødvendig: Vedlikeholdsetterslep, samt endra turvaner og beredskap gjør at Molde Røde Kors selger vakthytta på Skaret. Hjelpekorpsleder Bjarne Midttømme (t.v.) og operativ leder Ole Jan Tønnesen synes det er vemodig, men nødvendig.  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Nyheter

– Mange har gode minner fra Røde Kors-hytta. Det har vært en tung prosess å komme fram til at det er riktig å selge den, sier Bjarne Midttømme, leder i Molde Røde Kors Hjelpekorps.