Helse MR: 18 millionar betre enn budsjett

Helseføretaket gjekk med overskot også i februar, 18,2 millionar kroner betre enn budsjettert.

Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke.   Foto: STAALE WATTØ / SUNNMØRSPOSTEN

Nyheter

2020 enda med eit overskot på 309 millionar for Helse Møre og Romsdal, som held fram med positive tal også så langt i år. Medan det positive avviket var 1,4 millionar i januar, anda februar med 18,2 millionar kroner betre enn budsjett.