Disse vil bli ny sorenskriver for Møre og Romsdal

Vil bli Sorenskriver: Øyvind Panzer Iversen.  

Nyheter

(SMP): Sunnmøre tingrett blir fra 1. mai slått sammen med Søre Sunnmøre tingrett og Nordmøre og Romsdal tingrett, og blir etter dette til nye Møre og Romsdal tingrett.