– Grunn til å flagge

Regjeringen vil gi klarsignal for Møreaksen i Nasjonal Transportplan (NTP). – All grunn til å flagge, sier styreleder Torgeir Dahl i Romsdal Regionråd.

Vil flagge: Styreleder Torgeir Dahl i Romsdal Regionråd.  Foto: Egil H. Torvik

Nyheter

– Dette er utrolig viktig for hele regionen: Både for Molderegionen og Ålesundregionen, men også videre nordover og sørover. Vi skaper nå et tyngdepunkt på Nordvestlandet som kan konkurrere med andre sterke befolkningstyngdepunkt.