Romsdalsaksen AS ber Riksrevisjonen granske tallmaterialet for Møreaksen

– Manipulert av Vegvesenet

Tallmaterialet som Statens vegvesen har laget gir et skjevt bilde av Romsdalsaksen i forhold til Møreaksen, mener Romsdalsaksen AS. – Vi mener Statens vegvesen manipulerer tall. Vi ber derfor Riksrevisjonen se på Vegvesenets rapport, sier Jørn Inge Løvik.

Til Riksrevisjonen: – Vi ønsker en grundig – og uhildet – vurdering fra Riksrevisjonen av hva som har skjedd, der tallmaterialet fra Statens vegvesen gir et skjevt bilde av forholdet mellom Møreaksen og Romsdalsaksen, sier Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen AS.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

MOLDE: Selskapet Romsdalsaksen AS er svært kritisk til tallmaterialet Statens vegvesen har lagt fram for politikerne når det gjelder Møreaksen, og sammenligningen med Romsdalsaksen. Rapporten Romsdalsaksen mener gir et skjevt bilde av de to fjordkryssingene, ble lagt fram av Statens vegvesen 6. desember 2019.