Disse bestemmer hva som skal skje

Hva som skal skje framover med Gørvellplassen, er opp til grunneierne Molde Utvikling AS og Molde kommune. En ny regulering, som åpner for mer fortetting, ble vedtatt i 2011.
Nyheter

Molde kommune er grunneier for trappa og kulturbygget Plassen, med Molde Kulturbygg AS som fester.