Gladnyhet for Vågstranda

Innbyggerne får igjen stemme i heimbygda

Vågstranda skule blir igjen stemmelokale for innbyggerne i bygda.   Foto: Olav Skjegstad

Vi har satset på at folk skal få stemme i lokalmiljøet. Dette har med nærhet, tradisjoner og følelser å gjøre.

Ordfører Geir Inge Lien
Nyheter

Ved forrige kommune- og stortingsvalg måtte folk fra Vågstranda og Hjelvika reise til Måndalen for å avgi stemme. Etter overgangen til Vestnes blir Vågstranda igjen egen valgkrets med stemmelokale på skolen.