Avstemminga blir først tirsdag

TV-debatten om fødesaken er nå ferdig - du kan spole i sendinga

Stortings-TV sendte direkte fra dagens debatt i Stortinget, der fødetilbudet ble diskutert. I den inngår en flertallsinnstilling som ber Høie instruere om å gjenåpne føden i Kristiansund. Du kan se debatten i opptak i lenka under.

Tilråding om fødegjenåpning i Kristiansund kommer fra et flertall av Sp, Frp, SV og Ap. Bildet med Sylvi Listhaug (Frp) og Mudassar Kapur (H) er tatt tidligere.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nyheter

Du kan se arkiv-opptak av debatten på stortings-tv på denne lenka. (Den er sak nr. 6 av 11, torsdag 18. februar 2021)


Høie vil instruere om fødegjenåpning

SV var opposisjonspartiet som tydeligst krevde at gjenåpning av føde i Kristiansund ikke skal gå utover føden i Molde.


Kl. 15.35 var fødesaken ferdig debattert i Stortinget, med føden i Kristiansund som sentralt element.

Saka rakk ikke å bli debattert før kl. 13, som var kravet for å bli med på voteringa kl. 14. Debattene fortsetter uansett i ettermiddag / kveld, mens votering over disse sakene vil skje tirsdag 23. februar fra kl. 15. Voteringer skjer bare to ganger i uka, tirsdager og torsdager.

Møtet begynte kl. 10, og saka "om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet" står altså som nummer 6 av de 11 innstillingene Stortinget skal debattere i dag.

Her er oppdatert talerliste. Øverst viser den hvilken sak som debatteres akkurat nå, hvem som står på talerstolen, og hvem som videre skal ta ordet.

Her er hele dagsorden for dagens Stortings-debatt.

På denne lenka er selve kravet - "komiteens tilråding" - der de ber om at Høie instruerer Helse Midt til føde-gjenåpning i Kristiansund. Et flertall av Ap, Frp, Sp og SV står bak tilrådinga vedtatt 9. februar.

Tilrådinga er formulert slik: (merk ordet "ber")

I

Stortinget ber (vår utheving) regjeringen instruere Helse Midt-Norge RHF om å sikre fortsatt drift av fødeavdelingen i Kristiansund i tråd med Stortingets vedtak nr. 574 (2019–2020).

II

Stortinget ber (vår utheving) regjeringen snarest sørge for at Helse Møre og Romsdal HF tilføres de nødvendige faglige og økonomiske ressursene til å sikre forsvarlig drift av fødeavdelingen i Kristiansund, og informere Stortinget på egnet måte.

Her er representantforslaget fra Sp i sin helhet, "om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet"

Og her er alle de ulike merknadene fra helse- og omsorgskomiteen i saka, både de med et flertall og de med et mindretall bak seg.

På denne lenka ligger svar fra helseminister Bent Høie i saka, fra oktober.


Flertall: rever at Høie instruerer om åpen føde i Kristiansun

Med Ap med på laget, er det nå flertall på Stortinget for å kreve at helseministeren instruerer Helse Midt om å holde fødeavdelinga i Kristiansund åpen.Mener fødedrift i Molde er kjempeviktig - og at ansatte kan beordres til Kristiansund for å gjenåpne der

Tove Henøen (Sp) mener ansatte kan beordres til Kristiansund for å sikre fødedrifta der. Samtidig sier hun at fødedrift i Molde er kjempeviktig.Fødestriden

"Usannsynlig" å flytte Molde-miljø til føden i Kristiansund

Er det akseptabelt å fødestenge i Molde for å sikre gjenåpning av føde i Kristiansund? Else-May Norderhus mener det høres usannsynlig ut å flytte rundt på store fagmiljø på den måten.LEDER TIRSDAG 16. FEBRUAR

Beordring er ikke løsningenKrever Stortinget føde-gjenåpning?

Har kontaktet gynekologer og jordmødre i hele Europa

Stortinget kan torsdag kreve at Høie instruerer føde-gjenåpning i Kristiansund. Hvor lett blir det - i lys av hva foretaket alt har gjort for å skaffe fagfolk?LESERINNLEGG

Svarer Henøen om Føden: – Har Senterpartiet ambisjoner om å ta opp kampen om kommunismen med Rødt?

Har Senterpartiet ambisjoner om å ta opp kampen om kommunismen med Rødt?Advarer om politisk spill i fødesaken:

– Vi risikerer sammenbrudd i fødetilbudet

Torgeir Dahl mener risikoen er stor for sammenbrudd i fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal hvis Stortinget krever at Høie instruerer gjenåpning av føden i Kristiansund, uten forbehold.  Fødestriden

Dette mener Listhaug må til for å få gynekologer til Kristiansund

Sylvi Listhaug mener betingelsene må bli bedre for å sikre gynekologer til Kristiansund.LESERINNLEGG

Gulrot er definitivt mer effektivt enn pisk for å beholde og rekruttere ansatte

Senterpartiet har ikke sagt at vi skal beordre ansatte, og det er ikke en del av vår politikk slik hovedtillitsvalgte i Norsk sykepleierforbund hevder i sitt leserinnlegg i RB.