Føden mangler fortsatt fagfolk, tross samdrift – er i dialog med ansatte i Kristiansund

Sjøl om fødeavdelinga nå drives på ett sted ei god stund, i Molde, så mangler fortsatt fagfolk til å fylle vaktplanene framover. – Vi er i dialog med ansatte i Kristiansund, sier avdelingsleder Nytun.

KORONA ER STØRSTE UTFORDRING: – Det er koronasituasjonen mer enn samdrifta som gir utfordringer for parene som kommer til fødeavdelinga. Det sier Øyvind Nytun, avdelingsleder for fødeavdelinga i Nordmøre og Romsdal. T.v. Cecilie Lysgård, seksjonsleder for føden i Molde som i tida framover tar imot de fleste fødende i Nordmøre og Romsdal.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

Mandag 8. februar startet samdrifta av fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal i Molde, tenkt midlertidig ut året. Det skjer etter vekseldrift med Kristiansund siden oktober, grunnet mangel på gynekologer.