– Det skal ikke avhenge av foreldrenes økonomi om eleven kan delta

Slik svarer Molde og Hustadvika om gratisprinsippet og skolen i kommunene.

Kommunalsjef i Molde kommune: Ann-Mari Abelvik.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Ann-Mari Abelvik, kommunalsjef i Molde kommune, svarer at Molde kommune har felles retningslinjer for skolene som angår praktisering av gratisprinsippet. Skolens praksis blir fulgt opp av enhetsleder og fagavdeling, som oppfordrer til at retningslinjer blir fulgt. De tas opp jevnlig i rektorkollegiet.