LEDER MANDAG 8.FEBRUAR

Kulturen trenger det offentlige i ryggen

God kulturpolitikk: Fylkespolitikerne har fordelt pengestøtte til de store kulturinstitusjonene som Teatret Vårt og ei lang rekke andre kulturaktører i hele fylket. FOTO: ARILD MOEN / TINGH 

Når publikumsinntektene er usikre, trengs den offentlige støtten mer enn noen gang.

Nyheter

Kulturlivet i fylket vårt har gode medspillere som gjør sitt ytterste for å hjelpe teater, opera, festivaler, museer og mange andre ulike kulturinstitusjoner til å komme seg gjennom vanskelige tider. Sist uke besluttet fylkespolitikerne i utvalget for kultur, næring og folkehelse å fordele 61 millioner kroner til ulike kulturinstitusjoner og kulturtiltak. Pengestøtte ble vedtatt uten at en eneste politiker var uenig. Av potten fikk de store, regionale kulturinstitusjonene 55,9 millioner på deling. Enigheten blant politikerne er gledelig. Den viser at fylkeskommunen tar ansvar for å gi de store kulturinstitusjonene forutsigbar økonomi fra det offentlige.