Nå er det fare på ferde: Ligg unna disse

Istad Nett sender nå en kraftig advarsel til turgåere i hele distriktet: Hold trygg avstand til disse snøtunge ledningene!

Livsfarlig: Snøtunge strømkabler henger nå livsfarlig nær bakken. Bildet er fra Bårdselva.   Foto: Istad Nett

Nyheter

Det voldsomme snøfallet den siste uka har gjort at snøtunge strømledninger nå henger langt nærmere bakken enn de vanligvis gjør. Flere steder er de så nær bakken at det kan være mulig å berøre dem.