Dahl om SNR-buffer: – Uheldig signal fra Helse Midt

Toppsjef i Helse Midt foreslår økte rammer til fellessjukehuset, men ikke bufferen på 100 millioner som Helse Møre og Romsdal ber om. – Uheldig signal, mener Molde-ordføreren.

MER ROM FOR HMR-STYRET: – En buffer ville gitt styret i helseforetaket mer rom for å gjøre et endelig vedtak uten at saken må opp til behandling i Helse Midt-styret igjen. Sånn sett er det et uheldig signal fra Helse Midt-Norge at de ikke vil gi Møre og Romsdal bufferen de ber om, sier Torgeir Dahl, ordfører i Molde.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

Helse Midt-styret skal torsdag behandle saka om utvidede rammer til Helse Møre og Romsdal for realisering av akuttsjukehuset. Innstillinga foreslår å innvilge de økte rammene Helse MR ber om, men tar ikke til følge bønnen om 100 millioner i buffer på foretakets egen ramme.