Magnussen 2:

177 Magnussen-millionar til Helse Møre og Romsdal

4. februar skal styret i Helse Midt-Norge etter planen bestemme korleis pengane skal fordelast internt i Helse Midt dei neste ti åra.
Nyheter

(Smp) Torsdag ettermiddag kom administrasjonen si innstilling. Helse Midt-Norge foreslår ein modell som i stor grad vidarefører dagens prinsipp for fordeling.