Vil be Helse Midt om 590 mill. i økt låneramme

Bakke: Foretaket klarer et større sjukehuslån, med penger fra ny modell

Hvordan vil det gå for helseforetaket å betjene et enda større lån til nytt sjukehus enn planlagt? Det vil gå bra – også om rentene øker og effektiviseringa går saktere, mener Øyvind Bakke.

590 MILLIONER: Toppsjef Øyvind Bakke i helseforetaket foreslår for styret at de ber Helse Midt-Norge om å øke låneramma med 590 millioner kroner.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Torsdag kl. 10 starter styremøtet i Helse Møre og Romsdal. I sakspapira foreslår toppsjef Øyvind Bakke blant annet at styret avbestiller resten av kontrakten med Skanska om bygging av nytt sjukehus; at det jobbes med ny modell for gjennomføring av prosjektet – og at styret ber Helse Midt-Norge om å øke låneramma med 590 millioner kroner.