Ny 420 kV-linje vil sikre Romsdalshalvøya kraft

Statnett utreder to alternativer for ny høyspentlinje

Statnett utreder nå to alternativer for ei ny 420 kV-linje til Romsdalshalvøya: Indre trase Grytten-Fræna og ytre trase Ørskog-Nyhamna eller Fræna. Foreløpig er en av dem favoritt.

To alternativ: Illustrasjonen viser de to alternativene Statnett utreder for ny 420 kV-linje til Romsdalshalvøya. Det ene er fra Grytten og det andre fra Ørskog.  Foto: Illustrasjon: Statnett

Nyheter

Det opplyste konserndirektør Håkon Borgen og analysesjef Thea Sand Stubsjøen i Statnett under et dialogmøte på Teams med lokale aktører i Romsdal og på Nordmøre.