Fylkesordfører Torve med krav til helseforetaket og helseministeren:

– Ingen fødeavdeling skal stenges

–Helt uaktuelt å stenge fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus. Akkurat som det ville vært helt uaktuelt å stenge føden i Molde, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve.

Hold fødeavdelingene åpen: - Ansvaret for at fødeavdelingene både i Kristiansund og i Molde holdes åpne, ligger i første rekke hos helseforetaket, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve.   Foto: Richard Nergaard

Nyheter

– Jeg var ikke klar over at situasjonen ved fødeavdelingene var så prekær som det viser seg. Jeg har registrert at det har vært vanskelig å rekruttere fagfolk til fødeavdelingene, men beslutningen om å stenge fødeavdelingen i Kristiansund fra 8. februar kom brått på, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve til Romsdals Budstikke.