Politiet meiner å ha bildebevis på hærverk på Haramsøya: - I ytste konsekvens vurderer vi nytt ferdselsforbod

Ei mindre gruppe med godt vaksne menn og kvinner driv det politiet omtaler som organisert hærverk mot vindkraftanlegget på Haramsøya.

Bildebevis: Tre mobile dieseltankar har blitt brotne opp natt til 6. januar. Tankane med dobbeltvegg som tilhøyrde Haram Kraft AS stod plassert på to stader på Haramsfjellet. Dieseltanken på dette bildet stod heilt vest i enden av hovudvegen oppe på fjellet.   Foto: POLITIET

Nyheter

(Sunnmørsposten) – Vi ønskjer ikkje å skjere alle over same kam, og understrekar at dei aller fleste på Haramsøya oppfører seg ordentleg, uavhengig av syn på vindkraftutbygginga på Haramsøya, seier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim i Ålesund og held fram: