John Hedra etter 70 år

– Krigens dager var friskt i minne, men stemninga var god og jeg hadde ei fin tid i Rendsburg, sier 91-åringen, John Edvin Krakeli. Nylig mottok han medaljer for innsatsen i Tysklandsbrigaden i etterkrigsåra.

Heder og ære: I november ble John Edvin Krakeli hedra med for­sva­rets me­dal­je for in­ter­na­sjo­na­le ope­ra­sjo­ner og Tysk­lands­bri­ga­dens ve­te­ran­for­bunds me­dal­je for inn­sat­sen han la ned i Tysk­land for 70 år si­den.   Foto: Kirsti Edøy

Nyheter

John tar imot med en albuehilsen heime i stua på Eide. Diplom og medaljer er utstilt på salongbordet blant førjulskaker og kaffe. Han finner fram det gamle fotoalbumet og viser fram svart-hvitt bildene han tok med eget kamera vinteren 1950–51.