Var dømt for voldtekt – lagmannsretten frikjente ham

Mann bosatt i Molde ble frikjent for voldtekt i Kristiansund.
Nyheter

I desember i fjor ble han dømt til fengsel i tre år og ti måneder for voldtekt. Han ble også dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til kvinna han skulle ha voldtatt. Han anket dommen fra Nordmøre tingrett og saka ble nylig behandlet på nytt, denne gang i Frostating lagmannsrett.