LEDER TORSDAG 24. DESEMBER

Frivillighet som varmer i annerledes jul

GIVERGLEDE: Hustadvika frivillighetssentral har mottatt mange gaver fra giverglade innbyggere i år. Slikt engasjement er ekstra viktig i koronaåret 2020.   Foto: Anne Holen Helseth

Romsdals Budstikke ønsker alle lesere en riktig god jul.

Nyheter

Julefeiringen er annerledes for mange i år. Smittevern står i fokus, tradisjonsrekker blir brutt. Etter beste evne prøver folk likevel å finne julefreden. For noen er det av naturlige årsaker litt vanskeligere. I denne situasjonen har man igjen sett hvor viktig frivilligheten er. Lag, organisasjoner og menigheter stiller opp for å spre juleglede i form av arrangement, gaver og digitale møteplasser. Viktige tiltak for at flest mulig skal kunne få en sosial og fin julefeiring.

Det er mange som kunne vært trukket fram. Julegaveaksjonen til Frivillighetssentralen i Hustadvika er et eksempel, en høgt verdsatt juletradisjon. Leder Anne Uran Larsen forteller at folk i år har vært utrolig gavmilde. Prosjektet er en stor dugnad der privatpersoner og det offentlige deltar. I gavesekken ligger det alt fra hjemmelagde håndverksgaver til nyinnkjøpte gaver finansiert med penger fra lokale bedrifter. Slike små lokale tiltak har stor verdi. For noen kan det også være initiativet som de trenger for å ta kontakt inn mot høgtida.

Med god grunn beskrives 2020 som et strevsomt år. Samtidig har det vært et år med mye hjertevarme. Frivilligheten spiller en viktig rolle i en krisesituasjon. Gjennom året har vi sett innovasjon og nyskaping. Heimkjøring av varer har blitt en nødvendighet for mange. Møteplasser har blitt digitale, eller man har lagd system for at mindre grupper kan treffes samtidig som smittevernregler ivaretas. Mange frivillige i idretts- og organisasjonslivet har strukket seg langt for å opprettholde et tilbud. De fortjener en ekstra takk.

For mange ble 2020 et år med mindre reising. En positiv effekt er at man kanskje setter det nære høgere. Gode nærmiljøtiltak har gjort at mange har fått opp øynene for mulighetene som ligger i eget lokalmiljø. Flotte tursteder opparbeidet på dugnad. Synlige bevis på at man ved å støtte lag og foreninger også investerer i framtida. Kampen mot koronaviruset ble etter hvert en dugnad.