Ekspertene er enige:

Alle kan delta i eventuell ny konkurranse om sjukehuskontrakter

To eksperter er helt på linje: Hvis Skanskas nye tilbud på fellessjukehuset blir avvist, kan alle som har lyst, søke på ny konkurranse som måtte bli utlyst. Også Skanska.

NY KONKURANSE? Forberedende arbeider på sjukehustomta startet sist uke, etter en separat kontrakt med Skanska om dette. Men selve byggekontrakten er ikke inngått. Hvis den blir avvist av styret i helseforetaket, ligger det an til utlysning av ny konkurranse.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Robert Myhre er privatpraktiserende advokat med offentlige anskaffelser som spesialfelt. Han hadde ansvar for opprettelsen av Kofa i sin tid, Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Han har også vært sekretariatsleder i Kofa.