Sjukehuset fortsatt i det blå, men arbeidet på tomta startet denne uka

Arbeidet skal pågå i rundt tre måneder.

ER I GANG: Forberedende arbeid på sjukehustomta på Hjelset er i gang. Her Kjell Ove Amundsgård, prosjektleder bygg, i området hvor innkjøringen til det nye akuttsjukehuset vil være. Her vil også brakkeriggen som skal brukes under byggingen bli plassert.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Denne uka startet det forberedende arbeidet på sjukehustomta på Hjelset. Det er Skanska med sine underleverandører som har avtale på dette. Det forberedende arbeidet er uavhengig av selve byggingen av det nye fellessjukehuset – avtalen om dette arbeidet ble inngått tidligere i høst.