– Det er nesten så man ikke greier å slutte å smile

Politikerne i Molde behandlet ny rapport om kommunens betalingsdøgn på sjukehus. Økonomirapporten var ikke like lystig lesning.

Roste ansatte: – At vi greier å ta unna, tyder på at noen har gjort en god jobb: Kommunalsjefen og hennes stab, KTK (Kontor for tildeling og koordinering) og de ansatte ute på institusjonene og i hjemmetjenesten, sier leder av hovedutvalget for helse og omsorg, Inger Cecilie Frisvoll (Krf).  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I hovedutvalget for helse- og omsorg vanket det mye ros til de ansatte for siste rapport om liggedøgn. Etter flere års vanskeligheter greier nå Molde kommune å ta imot alle ferdigbehandlete pasienter fra sjukehus.