LEDER LØRDAG 5. DESEMBER

Er det nok å la 16- åringer ta lappen?

Snakker bygdas sak: Høyre-mannen Victor Norman foreslår tiltak som førerkort til 16-åringer og gratis barnehage på bygdene for å bremse flyttestrømmen til byene.   Foto: Scanpix

Regjeringa må ta distriktsdebatten for å bremse flyttestrømmen fra bygdene.

Nyheter


Ungdom som bor på bygda, bør få ta førerprøven for bil og få lappen når de har fylt 16 år. Dette er ett av flere forslag for å bremse flyttestrømmen fra bygd til by. Forslaget er lagt fram denne uka av et ekspertutvalg ledet av tidligere statsråd Victor Norman. Normann mener myndighetene har én generasjon på seg til å sette inn tiltak som gjør det mer attraktivt for unge folk å bo på bygda framfor å trekke inn til byene.

I tillegg til å foreslå en prøveordning med å gi 16-åringer i distriktene anledning til å få førerkort på bil, lanserer utvalget at det bør være gratis barnehage og gratis skolefritidsordning for folk på bygdene. Et tredje forslag går ut på at den som leier ut bolig på bygda, for eksempel ei leilighet, skal slippe å betale skatt av leieinntektene. Det bør også satses på desentraliserte skoletilbud, ikke minst ved å bruke nettet.

Forslagene fra Normanns utvalg vil sikkert bli problematisert, for eksempel hvor grensene mellom bygd og by skal trekkes. Skal 16-åringer i Molde og Ålesund regnes som byungdom eller distriktsungdom? Er det rettferdig at foreldre med barn i barnehage i Hustadvika skal slippe å betale, mens det er full betaling i Molde, Trondheim eller Bergen? Ekspertutvalget fortjener ros for å ha konkrete forslag, det er langt fra tilfellet i mange utredninger.

Sentraliseringsbølgen har vist seg ubarmhjertig mot distrikta. Virkningene ser vi blant annet på barnetallet. I Romsdals Budstikkes ni kommuner sank fødselstallet fra 2017 til 2019 med 10 prosent; fra 622 til 560 barn. Forklaringen er dels lavere fødselsrater, men også at unge flytter fra distriktskommunene. Det er interessant at Høyre-mannen Victor Norman lanserer tiltak for å stanse fraflyttingen fra bygdene, til ei regjering som ikke har satt distriktenes interesser høyest. Normann har snakket distriktenes sak før; som statsråd i Bondevik II-regjeringen kjempet han for å flytte statlige etater ut fra Oslo, blant andre Kystverket til Ålesund. Regjeringa bør lytte til Normann, ta distriktsdebatten og komme med tiltak som hjelper bygdene å holde på folk. Utvalgets forslag må ikke havne i ei skuff.