– Jeg ville bare få roe meg ned litt i fred

Den tiltalte sjåføren fortalte at han ble veldig sint da politiet la ut spikermatter for å stoppe ham.

Ba om frifinnelse: Mannens forsvarer, advokat Ingrid Lauvås, la i retten fram mannens helsehistorikk og pekte på at det var uklart om tiltalte angrep politiet med vilje, eller om han bare ville komme seg unna.   Foto: Bjrøn Brunvoll

Nyheter

Forsvareren ba lagmannsretten frifinne mannen i 40-åra for å ha forsøkt å skade politiet med vilje.