Regjeringen sier ja til bompengefinansieringen av ny E39 Lønset-Hjelset

Nyvegen gjennom nåløyet

– Nå er vegprosjektet Lønset-Hjelset landet. Regjeringen stiller seg bak finansieringen av nyvegen med nesten halvparten som bidrag fra staten, resten bompenger, sier stortingspolitiker Helge Orten (H).

Lønset-Hjelset er i boks: - Jeg er glad for at dette viktige vegprosjektet i Molde helt og fullt er landet, sier stortingspolitiker Helge Orten. Bompengeforslaget legges fram for Kongen i statsråd fredag formiddag. Foto: Richard Nergaard 

Nyheter

MOLDE: Fredag formiddag ble saka om ny veg mellom Lønset og Hjelset i Molde lagt fram for Kongen i statsråd. Bompengeproposisjonen for E39 er regjeringens forslag til Stortinget om å vedta vegprosjektet til 1,3 milliarder kroner. Finansieringen går ut på at statens andel er rundt 600 millioner kroner, mens det skal betales rundt 700 millioner kroner i bompenger.