Slår alarm om fryktkultur – ber Arbeidstilsynet om hjelp

En rekke nåværende og tidligere ansatte i Flyktningtjenesten i Molde kommune har nå involvert Arbeidstilsynet i varslingssak.

I søkelyset: Spørsmål knytta til drift av Flyktningtjenesten i Molde blir tema både i kommunestyret, kontrollutvalget og i Arbeidstilsynet.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I brev til Arbeidstilsynet skriver 11 nåværende og tidligere ansatte i Flyktningtjenesten i Molde kommune om det de karakteriserer som kritikkverdige forhold i enheten. Det dreier seg om brudd på arbeidsmiljøloven, brudd på varslingsloven, og brudd som gjelder håndtering av overtallighet i enheten. De skriver også om bekymring for konsekvenser for flyktningene, som tjenesten skal hjelpe med bosetting og kvalifisering.