Molde kommune følger nasjonale råd for studenter som kommer hjem til jul

– Vi følger de nasjonale rådene nå for å ikke skape forvirring med å bruke ulike ord.

VÆR FORSIKTIG: Britt Rakvåg Roald i Molde kommune viser til oppfordringen fra FHI om å være forsiktig når du kommer fra et område med mye smitte til et område med lite smitte.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde og flere kommuneoverleger i fylket gikk sist uke ut med en felles anbefaling til studenter som kommer heim til fylket fra et område med høy smittespredning. De ble på det sterkeste anbefalt å gå i frivillig 10-dagers karantene.

Det ble også anbefalt at man i 10-dagersperioden så langt som mulig unngikk kontakt med personer i risikogruppene. Den lokale anbefalingen gjaldt fra 12. november og ut året. Områder med høy smitte («røde områder») defineres som mer enn 20 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager.

Molde kommune valgte i samarbeid med nabokommunene å gå ut med disse anbefalingen til studentene etter at det kom mange spørsmål fra studenter i "røde" Oslo og Bergen om hvordan de skulle forholde seg.


Felles utspill fra lokale kommuneoverleger:

Anbefaler karantene for studenter som kommer heim

Cato Innerdal og flere kommuneoverleger i Møre og Romsdal går nå ut med felles anbefaling til studenter som kommer heim til fylket.Thor-Olav fra Molde studerer i røde Bergen: – Vi som kommer hjem til jul har et stort ansvar

Thor-Olav Moe (21) bor i kollektiv med fire kompiser fra Molde. Snart skal alle hjem til ei annerledes julefeiring, som starter med ti dagers karantene.


Nye råd

Mandag ettermiddag 16. november sendte Molde kommune ut ny info. Der kommer det fram at kommunen følger de nasjonale rådene for innenlandsreiser. De nasjonale rådene kom to dager etter at Molde og nabokommuner gikk ut med sin anbefaling til studenter.

– Vi opplever at de aller fleste ønsker å være lojale og følge de smittevernrådene som gjelder, men det fantes ingen råd for de som kom fra områder med mye smitte, forklarer assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald i Molde kommune.

Molde kommune opplyser at de signaliserte til sentrale helsemyndigheter at det var behov for nasjonale råd for reiser innenlands. De lokale rådene til studenter gikk ut på torsdag, og på lørdag kom de nasjonale rådene fra Folkehelseinstituttet.

– Av erfaring vet vi at det kan oppleves forvirrende med både nasjonale og lokale råd når de ikke er helt identiske. Vi ønsker ikke å bidra til uklarhet. Derfor anbefaler vi nå at de nasjonale rådene følges. Målet med de lokale og de nasjonale rådene var uansett det samme, nemlig å unngå spredning av smitte fra ett sted i Norge til ett annet, sier Rakvåg Roald.


Martine fra Bud reagerer på student-karantene: – Er jeg mer smittsom enn andre?

Martine Gjerde bor i Oslo, og studerer til master i folkehelsevitenskap. Hun setter spørsmålstegn ved hvorfor karantene-oppfordringen går kun til studenter, og ikke til alle som skal hjem til jul.


– Betyr endringene nå at dere ikke lenger anbefaler studenter som kommer hjem til jul karantene?

– Rådene vi ga og de nasjonale rådene er egentlig de samme, det handler om å være forsiktig og bidra til å unngå at smitte spres. Vi følger de nasjonale rådene nå for å unngå å skape forvirring med å bruke ulike ord, sier Rakvåg Roald til Rbnett.

Dette gjelder dersom du kommer til Molde fra områder med høy smitte:

– Da er det en risiko for at du sprer smitte, og helsemyndighetene ber oss være særlig forsiktige de første 10 dagene etter hjemkomst. Ha nærkontakt med få personer, og hold minst to meters avstand til personer i risikogruppen. Vær i tillegg nøye med hånd- og hostehygienen, og ikke nøl med å teste deg dersom du får symptomer eller tror at du kan ha vært utsatt for smitte.

Fra 14. november har Folkehelseinstituttet (FHI) nye smittevernråd ved reiser innenlands. Reiser fra områder med mye smitte i Norge medfører risiko for spredning til innenlandsområder med lite smitte. Helsemyndighetene oppfordrer derfor reisende fra områder med høy forekomst til å være særlig forsiktige de første 10 dagene etter ankomst.

Regjeringen fraråder unødvendige reiser innenlands. Men de viktigste reisene, som å reise hjem til jul, kan være en nødvendig reise for den enkelte, skriver FHI lørdag.

− Reiser fra et område med mye smitte til et område med lite smitte utgjør en risiko for spredning - uavhengig av om man krysser en landegrense, uttaler overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

− I slike tilfeller må du huske på at du de første 10 dagene etter reisen har høyere risiko enn de rundt deg for å være smittet, selv om du føler deg helt frisk. Vi er særlig redd for smitte til de eldste og til de som er i risikogruppene, forklarer Arnesen.

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende forholdsregler i 10 dager etter reiser i Norge fra et område med mye smitte til et område med lite smitte:

Redusere antall kontakter.

Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen.

Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene.

Vær særlig oppmerksom på symptomer.

Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte.

Og før du reiser; tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene.