– Dristig av sorenskriver Eikrem

– Jeg må si jeg er litt overrasket over hvor politisk sorenskriver Svein Eikrem er i saka om domstolstrukturen, sier ordfører Torgeir Dahl.

Ordfører: Torgeir Dahl.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Molde-ordfører Torgeir Dahl synes sorenskriver Svein Eikrem går langt inn i den politiske debatten om hvor det skal være tingrett. Sorenskriveren er bekymret for at om Romsdal tingrett blir nedlagt og erstattet med et avdelingskontor underlagt Ålesund, risikerer man at det ikke lenger blir domstol i Molde.