LEDER FREDAG 13. NOVEMBER

Ordkrig avgjør tingrettens framtid

Tingrett eller filial? Før jul vil regjeringa skaffe flertall for å sentralisere tingrettene og jordskifterettene. På bildet sorenskriver Svein Eikrem..  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Det beste er om Romsdal tingrett består.

Nyheter

Harde ord brukes politikerne imellom når det gjelder domstolene i Norge. Striden står om hvor mange tingretter det skal være i Norge, og hvordan tingrettene bemannes og brukes. Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) mener det er viktig å opprettholde alle dagens tingretter i landet, deriblant de fire tingrettene i Møre og Romsdal. Klinge mener regjeringa prøver å selge det inn som en fordel for rettssikkerheten at 37 av landets 60 tingretter foreslås lagt ned. Klinge frykter tingretter som Romsdal tingrett kommer til å miste ansatte og kompetanse dersom tingretten blir en filial underlagt en ny stor Møre og Romsdal tingrett lokalisert i Ålesund.


Tok opp kampen om tingrettene i Stortinget:

– Driver sorenskrivere, dommere og advokater rundt om i hele landet med desinformasjon? 

Regjeringspartiene anklager Sp for løgn i saka om nedleggelser av norske tingretter, mens sorenskrivere i fylket har anklaget regjeringen for Trump-retorikk. I dag svarte justisministeren.


Regjeringa svarer med å anklage Senterpartiet for å drive dommedagsprofeti. I Politisk kvarter på NRK torsdag morgen garanterte justispolitisk talsperson i Høyre, Peter Christian Frølich, at ingen domstoler vil bli lagt ned, ingen ansatte kommer til å miste jobben og aktiviteten ved tingrettene vil bli minst like stor som i dag. Frølich mener Sp er mer opptatt av å tviholde på gammel domstolsstruktur framfor å være opptatt av hvor effektivt domstolene drives og få breiere fagmiljø.


Før sommeren jublet de for at tingretten ble reddet – nå frykter de at Frp-støtte gjør at den bygges ned likevel:

– Måten prosessen kjøres fram på nå, er kritikkverdig

Ny domstolstruktur «hastebehandles» på Stortinget denne måneden. – At det skjer på denne måten er kritikkverdig, for det er noe som får konsekvenser for veldig mange mennesker.


Etter å ha fulgt diskusjonen om domstolsstrukturen ser vi at den største endringen handler om sentralisering og forskyving av makt og om penger. Romsdal tingrett har gjennom mange år vist at retten holder høgt faglig nivå og utfører domstolsoppgavene, inkludert rettsmekling, på måte innbyggerne anerkjenner. Romsdal tingrett har også arbeidet lenge for å få nye og tidsmessige lokaler. Når vi ser hvordan Romsdal tingrett og Molde har blitt motarbeidet i saka om tinghus, skal det mye til for å overbevise befolkningen om at det vil være en fordel at Romsdal tingrett blir et underbruk av en større tingrett, slik Domstoladministrasjonen har ivret for.

Uten en sjølstendig tingrett for Romsdal overlates styringa av hvilke ressurser domstolen skal ha tilgjengelig, hvilken fagkompetanse som skal satses på og hvor stor aktivitet det skal være ved domstolen, til et hovedkontor i Ålesund. Kunnskap om lokale forhold og lett tilgjengelighet for alle som har ærend i tingretten, bør telle stort. Det beste er om Romsdal tingrett består som sjølstendig domstol.