LEDER TORSDAG 12. NOVEMBER

Derfor er vi fortsatt annerledeslandet

KORONASTØTTE: Tiltakene har dempet de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet, viser en ny Norges Bank-rapport. Men mange trenger hjelp også videre.  Foto: NTB

Øker smitten mer vil helt sikkert mye kunne endres i negativ retning.

Nyheter

I skrivende stund er det forhandlinger både om krisepakker til et hardt prøvet næringsliv og om statsbudsjettet. Det er utfordrende tider og mange virksomheter settes på hard prøve under pandemien. Men også under en slik krise er Norge annerledeslandet – med positivt fortegn.

Hele tida måles norsk økonomi opp mot andre land i Europa og for så vidt resten av verden. I høst, når så mange lands økonomier er i en unormal situasjon, er Norge i en særstilling. Nylig la Det Internasjonale pengefondet (IMF) ut sin rapport for oktober. Den viser at utsiktene for norsk økonomi gode, sammenliknet med andre land i Europa.

I Norge er det ventet en nedgang i bruttonasjonalprodukt (BNP) på 2,8 prosent. I Norge har BNP økt jevnt og trutt gjennom en mannsalder, men viser at det kan bli en knekk i kurven i år. Men i mange av de europeiske landene som er hardest rammet av pandemien blir det sannsynligvis en langt mer brutal nedgang. I Spania ventes det for eksempel et fall i BNP på 12,8 prosent. I Italia 10,6 prosent, i Frankrike på 9,8 prosent, i Portugal på 10 prosent og i Storbritannia på 9,8 prosent. Sjøl Danmark og Sverige venter opp mot dobbel så stor nedgang som Norge.

Ser vi på arbeidsledighet er forskjellene tilsvarende. Norge ventes å få en ledighet på 4–5 prosent. I Hellas fryktes det at tallet skal ligge opp mot 20 prosent. Store økonomier som Frankrike, Spania og Italia kan også få en ledighet godt over 10 prosent. Det er svært alvorlig og rammer millioner av mennesker i Europa.

Selvfølgelig er det utfordringer i Norge også. Øker smitten ytterligere, vil helt sikkert mye kunne endres i mer negativ retning. Men takket være en stor oljepengebinge og stabile finansinstitusjoner er vi langt bedre rustet enn de fleste andre til å møte slike utfordringer. For de virksomheter og ansatte som fortsatt rammes hardt av pandemien er det ikke rart at ønsket om statlig hjelp kjennes prekær. Regjeringa har alle muligheter til å hjelpe næringslivet over den verste kneika.