Går imot å flytte Bjørnsund til Aukra

Fylkesmannen mener øygruppa Bjørnsund fortsatt skal være en del av Hustadvika kommune.

Sier nei: Fylkesmannen går imot å flytte øyperlen Bjørnsund fra Hustadvika til Aukra.   Foto: Elisabeth Dale

Nyheter

To grunneiere på Bjørnsund har bedt om grensejustering slik at Bjørnsund blir en del av Aukra kommune og ikke Hustadvika kommune som i dag. Aukra kommune vil ikke motsette seg at en slik grensejustering utredes, mens Hustadvika kommune går klart imot.