Ser på IKT og medisinsk-teknisk utstyr for å kutte:

SNR-forhandling med Skanska trekker ut

Slutten av oktober, starten av november. Det var forrige anslag for landing av forhandlingene om byggekontrakt for nytt akuttsjukehus. Men forhandlingene trekker ut.

SER PÅ IKT OG UTSTYR FOR Å KUTTE KOSTNADER: Å ha godt medisinsk-teknisk utstyr er kanskje enda viktigere enn deler av selve bygget, sier Johan Arnt Vatnan. Likevel vurderes kutt i slikt utstyr for å spare penger. Her er vestibylen ved hovedinngangen mot vest, i akuttsjukehuset på Hjelset.   Foto: HMR

Vi må bruke den tida vi trenger for å komme i mål med forhandlingene.

Johan Arnt Vatnan
Nyheter

Johan Arnt Vatnan leder prosjektstyret for bygginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Onsdag skal han orientere styret i helseforetaket om arbeidet.