Mange felt sprekker på kostnad - Dvalin i mål under budsjett

Den snart ferdige Dvalin-utbygginga på Haltenbanken vil koste mindre enn Stortinget la til grunn da den ble godkjent i 2017, mens Martin Linge-utbyggera i Nordsjøen blir nesten dobbelt så dyr som planlagt

UNDERVANNSINSTALLASJON: Dvalin-feltet er bygd ut med en undervannsløsning. Øverst til venstre på illustrasjonen er Heidrun-plattformen. Illustra sjon: Wintershall Dea. 

Nyheter

AUKRA: Det går fram av statsbudsjettet for 2021, som inneholder en oversikt over pågående utbyggingsprosjekter på norsk sokkel.