Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum møtte verftsnæringa i Tomrefjord:

– Vedlikehold av marinefartøy kan gi jobb til flere

Vedlikehold av marinens skip kan berge mange hundre arbeidsplasser ved verftene langs kysten. Det er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum enig i etter å ha besøkt Vard Langsten.
Nyheter

Den maritime industrien er inne i ei meget vanskelig tid. Ifølge tall fra Arnfinn Ingierd i Maritimt Forum har tallet på ansatte i maritim industri, som omfatter skipsverftene, nærmest blitt halvvert i løpet av de siste sju åra, fra rundt 115.000 ansatte til i år rundt 60.000 ansatte.