Slik er folkehelsen i nye Molde kommune:

– Økte ulikheter bekymrer mest

Folkehelsekoordinator Ingvil Grytli er mer bekymret for økt utenforskap i nye Molde enn den økende andelen eldre.

Trend som bekymrer: – Frafallet i den videregående skolen har økt for de med foreldre som har grunnskole som høgeste utdanning. Det er også flere personer, og flere barn, i familier med vedvarende lav inntekt, forteller Ingvil Grytli, folkehelsekoordinator i Molde kommune. Bildet er tatt i forbindelse med Ungdata-rapporten i 2018, som er med i den nye folkehelseprofilen.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: Folkehelsekoordinator i Molde, Ingvil Grytli, har deltatt i arbeidet med rapporten om folkehelsa til innbyggerne i Molde kommune anno 2020.