Ba kommunen fjerne trafikkfelle

– Denne vegen er farleg! Allereie har det skjedd fleire fall med skrubbsår som resultat. Vi går berre og ventar på den første store ulykka.

TRAFIKKFELLE: Tilførselsvegen mellom Furulivegen og Farmannsvegen i Hauglia bustadfelt er farleg for dei som går og syklar der, åtvarar Gunder Vestavik og Caroline Silset med dottera Jenny (2), næraste naboar til vegen på kvar si side.  Foto: Oddbjørn Harnes

Nyheter

PS! Etter at Romsdals Budstikke torsdag tok kontakt med Hustadvika kommune angående denne vegen, har dei no rykka ut og utbetra den. Dette skjedde etter at denne artikkelen vart skriven.