Slik skal ekstrapotten til St. Olavs avgjøres

Det later til å råde fred og harmoni her i fylket rundt hovedprinsippet for fordeling at sjukehuspotten i Midt-Norge. Men strid kan det bli rundt ekstrapott til St. Olavs hospital. Skal de få det? Og i så fall hvor mye? Slik skal det avgjøres.

HAN FORESLÅR, HUN VEDTAR: Administrerende direktør Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge innstiller på at St. Olavs hospital skal ha et eget tilskudd på grunn av høyere kostnader enn andre sjukehus, men uten å angi beløp. Det blir opp til styreleder Tine Steinsvik Sund og resten av styret i Helse Midt-Norge å vedta den endelige interne fordelingsmodellen 17. desember, etter at de tre helseforetakene har sagt sitt.   Foto: MaritHeiene

Nyheter

Neste torsdag får styret i Helse Midt-Norge på bordet det mye omtalte forslaget til ny fordeling av sjukehuskronene innad i Midt-Norge.