Ekstraordinære koronatiltak gir store utgifter for Vard:

Har utført mer enn 3.000 koronatester etter sommerferien

Verftskonsernets brakkerigg i Tomrefjord med plass til 730 arbeidere på enerom fungerer nå som karantenerigg. Et overslag viser at Vard har hatt arbeidere i karantene i 90.000 arbeidstimer siden august.

Karantenerigg: Vards brakkerigg på Trohaugen i Tomrefjord blir i dag brukt som karantenerigg. Vard benytter seg av et stort antall tilreisende arbeidere, og disse blir innlosjert i her.  Foto: OLAV SKJEGSTAD

Nyheter

(Smp) Vard har vært i kontinuerlig omstilling og i bunnen av dyp, tung og vedvarende bølgedal siden 2014. De to siste regnskapsårene, 2018 og 2019, har til sammen gitt underskudd på 4,1 milliarder og de italienske eierne har tilført selskapet 290 millioner euro i egenkapital for å dekke tapene. Det blir med dagens kurs omtrent 3,2 milliarder.