Derfor kan nybrua bli stengt i over to år

Arbeidet er godt i gang med både bilbrua og gang- og sykkelbrua over Oppdølselva til sjukehustomta på Hjelset. Begge blir ferdige til våren – men bilbrua vil muligens ikke åpne før høsten 2023.

FERDIG I MARS, USIKKER ÅPNING: Nybrua kommer rett ved siden av dagens over 50 år gamle bru, og skal stå ferdig i mars, forteller Helge Johan Hestad, utbyggingssjef SNR i Sykehusbygg.  Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Skogen er fjerna på begge sider av Oppdølselva, skogbunnen gravd opp, og en støttevegg i grove steinblokker har reist seg på hver side for å hindre at masser røves av elva. På én elvebredd sitter en kar på en bunt med armeringsjern, på den andre kommer to bærende på ett eller annet.