Fylkeskommunen går inn med 5 millioner i aksjekapital for Todalsfjordkryssinga

Eneste fjordprosjekt som er prioritert

Det neste store vegprosjektet fylkeskommunen blir med på, er kryssing av Todalsfjorden. - Dette er eneste prosjektet som er prioritert, sier lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp).

TODALSFJORDPROSJEKTET: Slik er brua tenkt å komme i land i Svinvika på Surnadal-sida.  Foto: Skisse: Statens Vegvesen

Nyheter

MOLDE: Fylkestinget vedtok mandag å gå inn med 5 millioner kroner i aksjeselskapet Todalsfjordprosjektet AS. Forutsetningen er at kommunene Sunndal og Surnadal skyter inn en million kroner hver i selskapet.