Endring i politiet: Nå skal Kristiansund administrere Romsdal

Politimesteren i Møre og Romsdal har bestemt seg for å endre organiseringen av driftsenhetene.

ENDRINGER I POLITIET: Fire geografiske driftsenheter i Møre og Romsdal politidistrikt gjøres nå om til to – én for Sunnmøre og én for Nordmøre og Romsdal. Administrasjonsstedene skal være Ålesund og Kristiansund.  Foto: Øystein Bjerkeland

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal er i dag organisert i fire geografiske driftsenheter: Nordmøre – med administrasjonssted i Kristiansund, Romsdal – med administrasjonssted i Molde, Sunnmøre – med administrasjonssted i Ålesund, og Søre Sunnmøre – med administrasjonssted i Ørsta.