Verftene og reiselivet kan få mer hjelp

– Vi må hjelpe næringslivet gjennom pandemien. Deler av verftsindustrien og reiselivet kan trenge ekstra støtte neste år, sier stortingspolitiker Helge Orten (H).
Nyheter

– Noe av det viktigste vi prøver på, er å lage ordninger der det kan skapes nye arbeidsplasser i privat sektor, sier Helge Orten (H) etter at regjeringen onsdag la fram forslag til statsbudsjett for 2021.